Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania

‎­Badania przepuszczalności gruntu pod kątem doboru oczyszczalni polegają na sprawdzeniu, jaką ilość ścieków oczyszczonych jest w stanie przyjąć metr kwadratowy gruntu w ciągu doby. Najbardziej miarodajne efekty dają fachowe badania geologiczne, w których pobrane z różnej głębokości próbki gruntu poddaje się testom laboratoryjnym. Innym sposobem na stwierdzenie czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny jest test perkolacyjny. Podczas badań poznaje się także rodzaj gruntu występującego w planowym miejscu posadowienia zbiornika, oraz wysokość wód gruntowych.

Dzięki informacji o rodzajach gruntów i wysokości wody podziemnej w miejscu, w którym ma znajdować się zbiornik z oczyszczalnią można ustalić, który zbiornik będzie odpowiedni i z góry odrzucić te, które nie sprostają warunkom terenowym. Najczęstszym problemem w tym przypadku są wysokie wody gruntowe i grunt, który jest bardzo spoisty. Część zbiorników, zwłaszcza tych, które mają ściankę o małej grubości może nie sprostać sile wyporu, co doprowadzi do ich wypchnięcia lub wklęśnięcia.

Wspomniana już przepuszczalność gruntu ma kluczowe znaczenie przy wybieraniu sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków. Najczęściej wybieranym sposobem w Polsce jest rozsączanie ścieków oczyszczonych do gruntu. Aby taki system działał sprawnie grunt, do którego będą odprowadzane oczyszczone ścieki musi być przepuszczalny. Jego przepuszczalność determinuje ilość oczyszczonych ścieków, które mogą być wprowadzone do gruntu. Gdy grunt jest dobrze przepuszczalny mamy dużą swobodę w wyborze technologii rozsączania, które zapewnią nam bezpieczne i kontrolowane wsiąkanie wody oczyszczonej do gruntu. Jednak, gdy mamy do czynienia z gruntem, który jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny, musimy dobrać odpowiedni system żeby osiągnąć wymagany efekt. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest zastąpienie gruntu nieprzepuszczalnego innym, o lepszej zdolności filtracji. Innym sposobem jest zrobienie drenażu o większej powierzchni, stosując więcej tuneli lub skrzynek rozsączających, co zapewni większą powierzchnię kontaktu.


Według polskiego prawa wysokość między poziomem wód gruntowych, a miejscem gdzie są odprowadzane oczyszczone ścieki powinna wynosić minimum 1,5 m. To często wymusza zrobienie tzw. kopca, czyli dodatkowego nasypu z gruntu przepuszczalnego, w którym będą umieszczone tunele lub skrzynki rozsączające. Następstwem tych działań jest zwiększona różnica pomiędzy poziomem wody gruntowej i miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych. Kopiec można dowolnie obsadzić roślinami o płytkim systemie korzennym, co urozmaici walory estetyczne działki.

Przed dokonaniem zakupu oczyszczalni warto wykonać badania gruntu oraz skonsultować się z fachowcami, którzy doradzą jaki rodzaj rozsączania wykonać.

Dodaj komentarz