Pompy wykorzystywane do wody deszczowej

Używanie zbiorników podziemnych w celu gromadzenia wody deszczowej i późniejszego podlewania ogrodu staje się co raz bardziej powszechne w Polsce. Dzieje się tak głównie za sprawą wysokiej ceny wody wodociągowej ale wynika to też z faktu, że co raz częściej zakłady, które są odpowiedzialne za pobieranie ścieków nie zgadzają się na podłączenie do kanalizacji wody deszczowej. Aby nasz system nawadniania działał, musimy mieć zainstalowaną odpowiednią pompę.

Czytaj dalej Pompy wykorzystywane do wody deszczowej

Filtrowanie wody deszczowej

Zalety deszczówki

Zalety korzystania z wody deszczowej są powszechnie znane, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z konieczności filtrowania wody deszczowej przed użyciem. Deszczówka  jest doskonała do podlewania większości roślin ze względu na swój skład chemiczny, natomiast dzięki mniejszemu zużyciu wody wodociągowej jesteśmy w stanie zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Czytaj dalej Filtrowanie wody deszczowej

Napowietrzanie w oczyszczalni, dlaczego tak wiele mu zawdzięczamy?

Biologiczne oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków może  zachodzić dzięki bakterią, które tworzą osad czynny. To dzięki nim biologiczne oczyszczalnie cechują się taką sprawnością. Jednak co sprawia, że bakterie mogą rozwijać się w takim środowisku? Jaki wpływ na to ma napowietrzanie?

Czytaj dalej Napowietrzanie w oczyszczalni, dlaczego tak wiele mu zawdzięczamy?

Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania

‎­Badania przepuszczalności gruntu pod kątem doboru oczyszczalni polegają na sprawdzeniu, jaką ilość ścieków oczyszczonych jest w stanie przyjąć metr kwadratowy gruntu w ciągu doby. Najbardziej miarodajne efekty dają fachowe badania geologiczne, w których pobrane z różnej głębokości próbki gruntu poddaje się testom laboratoryjnym. Innym sposobem na stwierdzenie czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny jest test perkolacyjny. Podczas badań poznaje się także rodzaj gruntu występującego w planowym miejscu posadowienia zbiornika, oraz wysokość wód gruntowych. Czytaj dalej Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania