Napowietrzanie w oczyszczalni, dlaczego tak wiele mu zawdzięczamy?

Biologiczne oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków może  zachodzić dzięki bakterią, które tworzą osad czynny. To dzięki nim biologiczne oczyszczalnie cechują się taką sprawnością. Jednak co sprawia, że bakterie mogą rozwijać się w takim środowisku? Jaki wpływ na to ma napowietrzanie?

Czytaj dalej Napowietrzanie w oczyszczalni, dlaczego tak wiele mu zawdzięczamy?

Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania

‎­Badania przepuszczalności gruntu pod kątem doboru oczyszczalni polegają na sprawdzeniu, jaką ilość ścieków oczyszczonych jest w stanie przyjąć metr kwadratowy gruntu w ciągu doby. Najbardziej miarodajne efekty dają fachowe badania geologiczne, w których pobrane z różnej głębokości próbki gruntu poddaje się testom laboratoryjnym. Innym sposobem na stwierdzenie czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny jest test perkolacyjny. Podczas badań poznaje się także rodzaj gruntu występującego w planowym miejscu posadowienia zbiornika, oraz wysokość wód gruntowych. Czytaj dalej Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania