Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Serwis, przeglądy i uruchomienia oczyszczalni ścieków

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków.
Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wypływające z oczyszczalni odcieki odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są grunt, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne.
Jak powszechnie wiadomo, każda przydomowa oczyszczalnia ścieków jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowała bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.
W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo przydomowej oczyszczalni ścieków nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

osad czynny
osad czynny
Badanie ścieków oczyszczonych

Najważniejsze czynności wykonywane podczas przeglądu oczyszczalni z osadem czynnym:

 • Sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej oraz alarmu (dźwiękowego lub wizualnego).
 • Sprawdzenie dziennika pod kątem występowania błędów oraz poprawności działania oczyszczalni.
 • Sprawdzenie dmuchawy.
 • Pomiar ilości osadu czynnego i jego zdolności sedymentacyjnych.
 • Sprawdzenie ilości osadu w ściekach oczyszczonych (wskaźnik
  poprawnej sedymentacji).
 • Kontrola ilość tlenu rozpuszczonego w komorze SBR.
 • Badanie ilości azotu amonowego NH4-N w ściekach oczyszczonych jako wskaźnik ich jakości.
 • Sprawdzenie ciśnienia na dyfuzorze napowietrzającym.
 • Optymalizacja parametrów pracy urządzenia na podstawie próbek pobranych z reaktora SBR oraz oczyszczonych ścieków – korekta czasu napowietrzania w celu minimalizacji zużycia energii.
 • Pomiar ilości osadu w osadniku wstępnym pod kątem konieczności jego usunięcia.

Wszelkie przeprowadzone prace oraz kontrole zapisujemy w dzienniku, który jest do wglądu dla użytkownika.

Przegląd oczyszczalni typu SBR trwa mniej więcej godzinę. Na czas wpływa stan w którym jest oczyszczalnia, ale także możliwość dojścia do poszczególnych elementów.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia się na przegląd Twojej przydomowej oczyszczalni ścieków!


Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze POŚ:

 • zaprojektowanie oczyszczalni o zbyt małej przepustowości
 • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być oczyszczalnia (np. pod kątem spływu powierzchniowego)
 • zaprojektowanie niewystarczająco wydajnej instalacji wentylacyjnej
 • niedowymiarowanie układu rozsączającego
 • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
 • nieodpowiednia jakościowo i ilościowo podsypka i obsypka układu rozsącząjącego
Badanie ilości azotu amonowego NH4-N
Pracujemy w zdecydowanej większości warunków pogodowych

  Dokumenty do pobrania