Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania

‎­Badania przepuszczalności gruntu pod kątem doboru oczyszczalni polegają na sprawdzeniu, jaką ilość ścieków oczyszczonych jest w stanie przyjąć metr kwadratowy gruntu w ciągu doby. Najbardziej miarodajne efekty dają fachowe badania geologiczne, w których pobrane z różnej głębokości próbki gruntu poddaje się testom laboratoryjnym. Innym sposobem na stwierdzenie czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny jest test perkolacyjny. Podczas badań poznaje się także rodzaj gruntu występującego w planowym miejscu posadowienia zbiornika, oraz wysokość wód gruntowych. Czytaj dalej Badania gruntu przed wyborem oczyszczalni i systemu rozsączania