Zagospodarowanie wody deszczowej

Woda deszczowa spływająca z naszych dachów i podjazdów może być albo wprowadzona do kanalizacji deszczowej, albo rozsączona do gruntu, albo zgormadzona w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystana do spłukiwania toalet lub prac porządkowych, lub tez do podlewania roślin w ogrodzie.

Odpowiednio zaprojektowany, a następnie zainstalowany system zagospodarowania wody deszczowej daje szansę na wieloletnie jego poprawne funkcjonowanie, a także na satysfakcję z oszczędności wody wodociągowej.

Jednak jak powszechnie wiadomo, każdy taki system jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowało bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo systemu do zagospodarowania wody deszczowej nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze systemów do zagospodarowania wody deszczowej:

  • zaprojektowanie zbiornika o zbyt małej pojemności
  • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być system
  • niedowymiarowanie układu rozsączającego
  • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
  • zbyt duża odległość pomiędzy centralą deszczową a zbiornikiem retencyjnym

Poniżej najważniejsze czynności wykonywane podczas przeglądu systemu:

  • sprawdzenie poprawności działania jednostki centrali deszczowej lub systemu pompowego
  • sprawdzenie szczelności całego układu ciśnieniowego
  • test zaworów elektromagnetycznych
  • sprawdzenie i oczyszczenia filtrów wody deszczowej
  • kontrola ilości osadu w zbiorniku retencyjnym

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia się na przegląd Twojego systemu zagospodarowania wody deszczowej !