Zagospodarowanie wody deszczowej

Serwis, przeglądy i uruchomienia systemów zagospodarowania wody deszczowej

Woda deszczowa spływająca z naszych dachów i podjazdów może być albo wprowadzona do kanalizacji deszczowej, albo rozsączona do gruntu, albo zgormadzona w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystana do spłukiwania toalet lub prac porządkowych, lub tez do podlewania roślin w ogrodzie.
Odpowiednio zaprojektowany, a następnie zainstalowany system zagospodarowania wody deszczowej daje szansę na wieloletnie jego poprawne funkcjonowanie, a także na satysfakcję z oszczędności wody wodociągowej.
Jednak jak powszechnie wiadomo, każdy taki system jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowało bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.
W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo systemu do zagospodarowania wody deszczowej nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Obsypywanie zbiornika na wodędeszczową

Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze systemów do zagospodarowania wody deszczowej:

 • Projektowanie zbiornika o zbyt małej pojemności,
 • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być system,
 • niedowymiarowanie układu rozsączającego,
 • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające
  rzeczywistości,
 • zbyt duża odległość pomiędzy centralą deszczową a zbiornikiem retencyjnym.

 

Wyciąganie pompy zatapialnej ze zbiornika przed zimą


Poniżej najważniejsze czynności wykonywane podczas przeglądu systemu:

 • sprawdzenie poprawności działania jednostki centrali deszczowej lub systemu pompowego,
 • sprawdzenie szczelności całego układu ciśnieniowego,
 • test zaworów elektromagnetycznych,
 • sprawdzenie i oczyszczenia filtrów wody deszczowej,
 • kontrola ilości osadu w zbiorniku
  retencyjnym.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia się na przegląd Twojego systemu zagospodarowania wody deszczowej !


Dokumenty do pobrania
Cennik usług (pobierz)