Modernizacja istniejącego zbiornika na oczyszczalnię (ankieta)

Podstawowe parametry

m

cm

Wymiary istniejącego zbiornika

H1 = cm

H2 = cm

H3 = cm

D = cm

Q wylotu = cm

Wymiar otwory włazowego = cm

H1 = cm

H2 = cm

H3 = cm

A = cm

B = cm

L1 = cm

Wymiar otwory włazowego = cm

H1 = cm

H2 = cm

H3 = cm

H4 = cm

A = cm

B = cm

L1 = cm

Q wylotu = cm

Wymiar otwory włazowego = cm

Jeżeli istniejącego zbiornika nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, prosimy o naszkicowanie i załączenie rysunku do karty doboru (rysunek powinien zawierać podstawowe wymiary takie jak długość, szerokość, wysokość, średnice i wysokości istniejących wlotów i wylotów, wymiary włazów rewizyjnych itp.

Uwagi

Dane kontaktowe