MPI

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są gleba ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1 Read More »

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ II

Oczyszczalnie drenażowe Oczyszczalna taka składa się z osadnika gnilnego (jedno, dwu lub trzykomorowego) wyposażonego w filtr doczyszczający (na bazie keramzytu, kształtek tworzywowych), studzienki rozdzielającej ścieki oraz złoża rozsączającego na bazie rur drenarskich lub pakietów drenażowych. Oczyszczanie mechaniczne ścieków następuje w osadniku gnilnym. Zachodzi tu podstawowy proces sedymentacji zawiesin łatwo opadających oraz biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych …

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ II Read More »

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I Wstęp do tematyki Ścieki są to wody zużyte, powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka. Odbiornikiem ścieków mogą być wody powierzchniowe płynące i stojące, a także grunt.  Dlatego też sposób oczyszczenia ścieków bytowych, a następnie jakość wody odpływającej z oczyszczalni jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z ochroną …

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I Read More »

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków Wstęp Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są bardzo często na terenach niezurbanizowanych do oczyszczalni przydomowych. Urządzenia te pracują z wykorzystaniem różnych technologii, urządzeń oraz  zbiorników. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni …

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków Read More »

Podstawowe informacje dotyczące przeglądu przydomowej oczyszczalni

  Główną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że w przeciwieństwie do szczególnie popularnych zbiorników zwanych szamabmi są praktycznie bezobsługowe. Niskim nakładem energii i czasu jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli będzie systematycznie serwisowana oraz będą wykonywane przeglądy przez upoważnioną do tego firmę. Jak często należy wykonywać przegląd oczyszczalni? Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) wymaga trzymania się pewnych zasad, o których warto pamiętać podczas codziennego użytkowania. Przestrzegając zaleceń, które wskazała nam firma sprzedająca oczyszczalnie, przegląd POŚ będzie …

Podstawowe informacje dotyczące przeglądu przydomowej oczyszczalni Read More »

Biopreparaty. Czym są, jakie spełniają funkcje i czy warto jest stosować w przydomowych oczyszczalniach ścieków ?

Biopreparaty są to żywe kolonie bakterii, enzymów i grzybów, które zostały specjalnie przygotowane do rozkładu materii organicznej w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Właściwie bakterie usprawniają proces przemian związków azotu oraz fosforu znajdujących się w oczyszczalni. Biopreparaty blokują wydzielanie nieprzyjemnych zapachów z przydomowej oczyszczalni ścieków i dzięki biodegradacji nie zatykają się. Dlaczego stosuje się biopreparaty? Chcąc otrzymać …

Biopreparaty. Czym są, jakie spełniają funkcje i czy warto jest stosować w przydomowych oczyszczalniach ścieków ? Read More »