Projektowanie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków Część 1 – Projektowanie Układu

Projektowanie POŚ Część 1 – Projektowanie układu Wstęp Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są bardzo często na terenach niezurbanizowanych do oczyszczalni przydomowych w skrócie nazwanych POŚ. Urządzenia te pracują z wykorzystaniem różnych technologii, urządzeń oraz  zbiorników. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody …

Projektowanie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków Część 1 – Projektowanie Układu Read More »

Eksploatacja POŚ Część 2 – Problemy użytkowe

Eksploatacja POŚ Część 2 – Problemy użytkowe   Wstęp Urządzenie takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem niezbyt skomplikowanym i działającym na znanych od wielu lat zasadach. Aczkolwiek rola użytkownika w procesie poprawnego oczyszczania ścieków w tym urządzeniu jest niebagatelna: można wręcz powiedzieć, iż efektywność oczyszczania zależy wprost proporcjonalnie od świadomości użytkownika i jego dbałości …

Eksploatacja POŚ Część 2 – Problemy użytkowe Read More »

Eksploatacja POŚ Część 1 – Problemy natury elektrycznej i klimatycznej

Eksploatacja POŚ Część 1 – Problemy natury elektrycznej i klimatycznej   Wstęp Poprawna, wieloletnia eksploatacja POŚ wymaga okresowego ich serwisowania wykonywanego najlepiej przez autoryzowaną firmę serwisową, aczkolwiek systematyczne przeglądanie lub stały nadzór na urządzeniami przez użytkownika jest kluczem do ich poprawnego funkcjonowania i eksploatacji przez wiele lat. Stwierdzenie, iż oczyszczalnie przydomowe nie wymagają jakiejkolwiek obsługi …

Eksploatacja POŚ Część 1 – Problemy natury elektrycznej i klimatycznej Read More »

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków Część 3

Wstęp Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia, które, aby funkcjonowały bez problemowo, muszą, jak każde urządzenie elektryczne czy hydrauliczne, być okresowo przeglądane, a zużywające się z czasem komponenty wymieniane. Brak należytego nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń skutkować może nieodpowiednim poziomem oczyszczania ścieków, a tym samym wprowadzaniem do środowiska substancji szkodliwych. W obecnym artykule skupie się na doświadczeniu …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków Część 3 Read More »

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 2

Wstęp Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są gleba ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 2 Read More »

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są gleba ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1 Read More »

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ II

Oczyszczalnie drenażowe Oczyszczalna taka składa się z osadnika gnilnego (jedno, dwu lub trzykomorowego) wyposażonego w filtr doczyszczający (na bazie keramzytu, kształtek tworzywowych), studzienki rozdzielającej ścieki oraz złoża rozsączającego na bazie rur drenarskich lub pakietów drenażowych. Oczyszczanie mechaniczne ścieków następuje w osadniku gnilnym. Zachodzi tu podstawowy proces sedymentacji zawiesin łatwo opadających oraz biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych …

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ II Read More »

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I Wstęp do tematyki Ścieki są to wody zużyte, powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka. Odbiornikiem ścieków mogą być wody powierzchniowe płynące i stojące, a także grunt.  Dlatego też sposób oczyszczenia ścieków bytowych, a następnie jakość wody odpływającej z oczyszczalni jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z ochroną …

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – Część I Read More »

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków Wstęp Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są bardzo często na terenach niezurbanizowanych do oczyszczalni przydomowych. Urządzenia te pracują z wykorzystaniem różnych technologii, urządzeń oraz  zbiorników. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni …

Projektowanie, dobór i specyfikowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków Read More »

Podstawowe informacje dotyczące przeglądu przydomowej oczyszczalni

  Główną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że w przeciwieństwie do szczególnie popularnych zbiorników zwanych szamabmi są praktycznie bezobsługowe. Niskim nakładem energii i czasu jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli będzie systematycznie serwisowana oraz będą wykonywane przeglądy przez upoważnioną do tego firmę. Jak często należy wykonywać przegląd oczyszczalni? Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) wymaga trzymania się pewnych zasad, o których warto pamiętać podczas codziennego użytkowania. Przestrzegając zaleceń, które wskazała nam firma sprzedająca oczyszczalnie, przegląd POŚ będzie …

Podstawowe informacje dotyczące przeglądu przydomowej oczyszczalni Read More »