Usługi

oczyszczalnie ścieków szarych

Przeglądy OKRESOWe
Jakie czynności
wykonamy dla Ciebie?
schemat wody szarej
Schemat systemu wykorzystania wody szarej z wykorzystaniem zbiorników podziemnych

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, mogą zostać rozdzielone na ścieki czarnej (fekalne) i ścieki szare.

Ścieki szare to ścieki spływające do odbiorników z wanien, pryszniców i umywalek. Ścieki te po ich oczyszczenie w reaktorach membranowych mogą być następnie wykorzystane do spłukiwania toalet lub prac porządkowych, a także do podlewania ogrodów. Wyróżniamy dwa typy systemów, w zależności od umiejscowienia zbiorników. Systemy z zbiornikami znajdującymi się pod ziemią poza budynkiem (Schemat systemu wykorzystania wody szarej z wykorzystaniem zbiorników podziemnych) oraz z zbiornikami wewnątrz budynku (Schemat systemu wykorzystania wody szarej z wykorzystaniem zbiorników wewnątrz budynku).

Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków szarych ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wypływające z oczyszczalni odcieki odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są grunt, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne.

Jak wiadomo, każda oczyszczalnia ścieków szarych jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowała bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia się na przegląd Twojej oczyszczalni ścieków szarych!

 

schemat wody szarej
Schemat systemu wykorzystania wody szarej z wykorzystaniem zbiorników wewnątrz budynku.