schemat oczyszczalni przydomowej

 

Główną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że w przeciwieństwie do szczególnie popularnych zbiorników zwanych szamabmi są praktycznie bezobsługowe. Niskim nakładem energii i czasu jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Oczyszczalnia będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli będzie systematycznie serwisowana oraz będą wykonywane przeglądy przez upoważnioną do tego firmę.

Jak często należy wykonywać przegląd oczyszczalni?

Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) wymaga trzymania się pewnych zasad, o których warto pamiętać podczas codziennego użytkowania. Przestrzegając zaleceń, które wskazała nam firma sprzedająca oczyszczalnie, przegląd POŚ będzie wyłącznie formalnością. Producenci, aby uniknąć poważnych awarii zalecają wykonywanie przeglądów raz lub dwa razy do roku.

Na co zwrócić uwagę podczas przeglądu

Podczas okresowego przeglądu POŚ warto pamiętać o jej najważniejszych elementach. Sprawdzamy stan dmuchawy membranowej, głośność jej pracy oraz czy wytwarza odpowiednie ciśnienie, poprawność działania pompy oraz drożność odpływu ścieków oczyszczony do układu rozsączającego. Następnie sprawdzamy ilość osadu czynnego oraz osadu w ściekach oczyszczonych, poziom natlenienia (bardzo ważne, bez odpowiedniej pracy dyfuzorów doprowadzających tlen, proces rozkładu nie będzie skuteczny). Podczas takiej kontroli warto uzupełnić ilość bakterii odpowiadających za ten proces za pomocą biopreparatów.

Sprawdzenie ilości osadu odbywa się w specjalistycznych menzurkach, natomiast sprawdzenie ilości tlenu oraz wartość pH sprawdzamy pH-metrem.

Oczyszczanie osadnika gnilnego

Osadnik gnilny to miejsce, gdzie gromadzą się nieczystości stałe, które podczas procesu rozkładu biologicznego nie zostają zneutralizowane. Ważne jest oczyszczalnie tegoż osadnika, w zależności od intensywności korzystania z oczyszczalni. Najczęściej wykonywane jest raz na 2-3 lata. Potrzebę oczyszczenia może sygnalizować nieprzyjemny, mocny zapach wydzielający się z osadnika. Zadanie to radzimy zostawić profesjonalistom, którzy opróżnią i oczyszczą osadnik gnilny.

Ważne działanie – czyszczenie filtra

Dokładne oczyszczenie filtrów jest na szczycie najważniejszych działań konserwacyjnych przy oczyszczalni. Raz na kwartał ważne jest sprawdzenie jakości filtra oraz w razie potrzeby wymiana go. W wiekszości przypadków do przywrócenia całkowitej drożności wystarcza czyszczenie.