Automatyczny kompostownik osadu COMPOSTER

5.646,00

Automatyczny kompostownik osadu COMPOSTER

Osad nadmierny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej Bio Easy Flow jest wypompowywany do kompostownika osadów przy pomocy pompy osadów umieszczonej w oczyszczalni biologicznej i sterowanej przy pomocy specjalnie dostosowanego sterownika. Raz na kilka lat przerobiony i higienizowany osad jest usuwany i wykorzystywany do nawożenia roślin.

Automatyczny kompostownik osadu COMPOSTER

Osad nadmierny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej Bio Easy Flow jest wypompowywany do kompostownika osadów przy pomocy pompy osadów umieszczonej w oczyszczalni biologicznej i sterowanej przy pomocy specjalnie dostosowanego sterownika. Raz na kilka lat przerobiony i higienizowany osad jest usuwany i wykorzystywany do nawożenia roślin.

Schemat zastosowania automatycznego kompostownika osadu w załączniku.

Zadaniem produktu jest kompostowanie nadmiernego osadu powstającego w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.

Korzyści z zastosowania to:
  • zmniejszenie koszów eksploatacyjnych, dzięki braku konieczności wywozu osadu
  • ułatwienie obsługi i eksploatacji oczyszczalni
  • możliwość uzyskania wartościowego kompostu dla roślin
  • likwidacja konieczności wywozu osadów z oczyszczalni
  • możliwość montażu oczyszczalni w miejscu trudno dostępnym dla dojazdu.