Przydomowa biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Bioficient

13.875,0020.467,00

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Bioficient- zasada działania

Biologiczne oczyszczanie ścieków Bioficient zaczyna się od osadnika wstępnego, w którym na dnie sedymentują gruboziarniste elementy. Tłuszcze zostają zatrzymane, natomiast cały proces wspomagany jest poprzez bakterie beztlenowe denitryfikacyjne.
Następnie ściek przepływa do pierwszej komory tlenowej, gdzie jest napowietrzany i powstaje osad czynny. Osad gromadzony jest na złożu znajdującym się w oczyszczalni. W ten sposób powstaje stabilna biomasa. Ściek jest oczyszczany z substancji organicznych oraz chemicznych w naturalny sposób przez biomasę.
Kolejno podczyszczony ściek jest transportowany do drugiej komory tlenowej, gdzie w podobny sposób następuje jego doczyszczenie.
W ostatnim etapie pojawia się osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. Jest to ostatni etap oczyszczania biologicznego. Biomasa jest recyrkulowana z osadnika wtórnego do wstępnego w celu wzmocnienia procesu. Oczyszczony ściek jest wyprowadzany poza oczyszczalnie, najczęściej do systemu rozsączającego.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Bioficient- zasada działania

Biologiczne oczyszczanie ścieków Bioficient zaczyna się od osadnika wstępnego, w którym na dnie sedymentują gruboziarniste elementy. Tłuszcze zostają zatrzymane, natomiast cały proces wspomagany jest poprzez bakterie beztlenowe denitryfikacyjne.
Następnie ściek przepływa do pierwszej komory tlenowej, gdzie jest napowietrzany i powstaje osad czynny. Osad gromadzony jest na złożu znajdującym się w oczyszczalni. W ten sposób powstaje stabilna biomasa. Ściek jest oczyszczany z substancji organicznych oraz chemicznych w naturalny sposób przez biomasę.
Kolejno podczyszczony ściek jest transportowany do drugiej komory tlenowej, gdzie w podobny sposób następuje jego doczyszczenie.
W ostatnim etapie pojawia się osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. Jest to ostatni etap oczyszczania biologicznego. Biomasa jest recyrkulowana z osadnika wtórnego do wstępnego w celu wzmocnienia procesu. Oczyszczony ściek jest wyprowadzany poza oczyszczalnie, najczęściej do systemu rozsączającego.

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność oczyszczania zgodna zbadaniami z PN-EN:12566-3+A2:2013 oraz brak nieprzyjemnych zapachów
  • Wykorzystano wysokosprawną technologię fluidalnych złóż biologicznych
  • Mała powierzchnia zabudowy, konstrukcja czterokomorowa, pojedynczy właz
  • Cicha praca i prosta konstrukcja
  • Dwie strefy tlenowe, duża odporność na małe dopływy ścieku
  • Bardzo solidny zbiornik
  • Osad należy usunąć tylko raz w roku
Typ

BioFicient 4, 0,60m3/d, do 4 RLM, zintegrowana dmuchawa, BioFicient 4, 0,60m3/d, do 4 RLM, zewnętrzna szafka dmuchawy PE, BioFicient 6, 0,90m3/d, do 6 RLM, zintegrowana dmuchawa, BioFicient 6, 0,90m3/d, do 6 RLM, zewnętrzna szafka dmuchawy PE, BioFicient 6, 0,90m3/d, do 6 RLM, IPS zintegrowana pompownia, BioFicient 6, 0,90m3/d, do 6 RLM, IPS zintegrowana pompowania, sygnalizacja wysokiego poziomu