Usługi

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przeglądy OKRESOWE
Jakie czynności
wykonamy dla Ciebie?
schemat oczyszczalni przydomowej
Przekrój małej dwukomorowej oczyszczalni SBR SOLIDO

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wypływające z oczyszczalni odcieki odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są grunt, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne. Rysunek (ryc. 1) przedstawia przekrój oczyszczalni biologicznej SOLIDO.

Przekrój oczyszczalni SOLIDO
Przekrój małej jednokomorowej oczyszczalni SBR SOLIDO Smart
Foto-Einbau-Solido-SMART-schwarz
Montaż oczyszczalni

Jak powszechnie wiadomo, każda przydomowa oczyszczalnia ścieków jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowała bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo przydomowej oczyszczalni ścieków nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Grafik-Sickerbox
Podziemny skrzynkowy układ rozsączający
IMG_20171113_143917
Montaż podziemnego tunelowego układu rozsączającego

Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze POŚ:

  • zaprojektowanie oczyszczalni o zbyt małej przepustowości
  • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być oczyszczalnia (np. pod kątem spływu powierzchniowego)
  • zaprojektowanie niewystarczająco wydajnej instalacji wentylacyjnej
  • nie dowymiarowanie układu rozsączającego
  • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
  • nieodpowiednia jakościowo i ilościowo podsypka i obsypka układu rozsączającego
Zdjęcie osadu czynnego podczas przeglądu
Pomiar ilości i jakości osadu czynnego oraz ścieków oczyszczonych
Zdjęcie badania osadu czynnego podczas przeglądu
Specjalistyczny miernik do pomiaru natlenienia, pH i temperatury