Usługi

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przeglądy i serwisy
Jakie czynności
wykonamy dla Ciebie?
 • Sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej oraz alarmu (dźwiękowego lub wizualnego)
 • Pomiar ilości osadu czynnego i jego zdolności sedymentacyjnych (ryc.2)
 • Sprawdzenie ilości osadu w ściekach oczyszczonych (wskaźnik poprawnej sedymentacji) (ryc. 2)
 • Kontrola ilość tlenu rozpuszczonego w komorze SBR oraz sprawdzenie wskaźnika pH (ryc. 3)
 • Badanie ilości azotu amonowego NH4-N w ściekach oczyszczonych jako wskaźnik ich jakości sprawdzenie ciśnienia na dyfuzorze napowietrzającym
 • Optymalizacja parametrów pracy urządzenia na podstawie próbek pobranych z reaktora SBR oraz oczyszczonych ścieków – korekta czasu napowietrzania w celu minimalizacji zużycia energii
 • Pomiar ilości osadu w osadniku wstępnym pod kątem konieczności jego usunięcia
 • Ponadto w oczyszczalniach drenażowych sprawdzamy drożność odpływu, dokonujemy czyszczenia ciśnieniowego filtra (puzzolana, keramzyt) oraz przekazujemy rekomendację odnośnie częstotliwości wywożenia osadu oraz stosowaniu biopreparatów
Przekrój małej dwukomorowej oczyszczalni SBR SOLIDO

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wypływające z oczyszczalni odcieki odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są grunt, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne. Rysunek (ryc. 1) przedstawia przekrój oczyszczalni biologicznej SOLIDO.

Tank-BL-Solido-SMART-Schacht-VS60-Wasser-2017
Przekrój małej jednokomorowej oczyszczalni SBR SOLIDO Smart
Foto-Einbau-Solido-SMART-schwarz
Montaż oczyszczalni

Jak powszechnie wiadomo, każda przydomowa oczyszczalnia ścieków jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowała bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo przydomowej oczyszczalni ścieków nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Grafik-Sickerbox
Podziemny skrzynkowy układ rozsączający
IMG_20171113_143917
Montaż podziemnego tunelowego układu rozsączającego

Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze POŚ:

 • zaprojektowanie oczyszczalni o zbyt małej przepustowości
 • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być oczyszczalnia (np. pod kątem spływu powierzchniowego)
 • zaprojektowanie niewystarczająco wydajnej instalacji wentylacyjnej
 • nie dowymiarowanie układu rozsączającego
 • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
 • nieodpowiednia jakościowo i ilościowo podsypka i obsypka układu rozsączającego
Pomiar ilości i jakości osadu czynnego oraz ścieków oczyszczonych
Specjalistyczny miernik do pomiaru natlenienia, pH i temperatury