oczyszczalniapogwarancji

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 2

Wstęp Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są gleba ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 2 Read More »

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników jakimi są gleba ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, …

Rola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego– kontrola działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – Część 1 Read More »