Usługi

Zagospodarowanie wody deszczowej

Przeglądy i serwisy
Jakie czynności
wykonamy dla Ciebie?
 • Sprawdzenie poprawności działania centrali deszczowej
  lub systemu pompowego
 • Sprawdzenie szczelności układu ciśnieniowego i podciśniowego
 • Test zaworów elektromagnetycznych
 • Sprawdzenie i oczyszczenia filtrów wody deszczowej
 • Kontrola ilości osadu w zbiorniku retencyjnym
 • Czyszczenie zbiornika na deszczówkę
 • Inspekcja układu rozsączającego

Dodaj tu swój tekst nagłówka

System domowy

Woda deszczowa spływająca z naszych dachów i podjazdów może być albo wprowadzona do kanalizacji deszczowej, albo rozsączona do gruntu, albo zgromadzona w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystana do spłukiwania toalet lub prac porządkowych, lub tez do podlewania roślin w ogrodzie.

Odpowiednio zaprojektowany, a następnie zainstalowany system zagospodarowania wody deszczowej daje szansę na wieloletnie jego poprawne funkcjonowanie, a także na satysfakcję z oszczędności wody wodociągowej.

Wyróżniamy dwa systemy zagospodarowania wody deszczowej:

 • system domowy, pozwalający na wykorzystywanie wody opadowej w obrębie własnego domu jednorodzinnego np. do spłukiwania WC. Sercem takiego systemu jest centrala deszczowa doprowadzająca wodę do odpowiednich urządzeń (System domowy).
 • system ogrodowy pozwala na wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania ogrodu, mycia samochodu i innych prac porządkowych (System ogrodowy).

Oczywiście istnieje możliwość stworzenia systemu domowo-ogrodowego, pozwalającego na wykorzystywanie jednocześnie wody deszczowej w domu i ogrodzie. W takiej sytuacji systemem również steruje centrala deszczowa AquaMatic Domestic przedstawiona na grafice (Centrala deszczowa AquaMatic Domestic).

Centrala deszczowa Aquamatic Domestic z filtrem mechanicznym i węglowym
Przelew awaryjny ze zbiornika – tunele rozsączające

Jednak jak powszechnie wiadomo, każdy taki system jako urządzenie mechaniczno-biologiczne, aby pracowało bezawaryjnie przez długie lata, wymaga systematycznych i profesjonalnych przeglądów.

W praktyce zdarza się często, iż projektowanie, a w konsekwencji wykonawstwo systemu do zagospodarowania wody deszczowej nie było przeprowadzone zbyt precyzyjnie, co powoduje późniejsze problemy eksploatacyjne.

Poniżej najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze systemów do zagospodarowania wody deszczowej:

 • zaprojektowanie zbiornika o zbyt małej pojemności
 • brak dokładnej analizy miejsca, w którym posadowiona ma być system
 • niedowymiarowanie układu rozsączającego
 • brak badań geologicznych miejsca posadowienia układu rozsądzającego lub ich wyniki nie odzwierciedlające rzeczywistości
 • zbyt duża odległość pomiędzy centralą deszczową a zbiornikiem retencyjnym
System ogrodowy
Centrala deszczowa AquaMatic Domestic