Przydomowa biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BIODISC

26.334,0034.194,00

Zasada działania

Ścieki z budynku wpływają do osadnika wstępnego, gdzie redukowana jest zawiesina. Najcięższe cząstki sedymentują tworząc osad. Ściek wpływa do pierwszej strefy biologicznej. W tej strefie na  tarczach narasta biomasa. Podczyszczony ściek jest przenoszony do drugiej strefy biologicznej, gdzie jest czyszczony po raz kolejny. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIODISC – zasada działania

Ścieki z budynku wpływają do osadnika wstępnego, gdzie redukowana jest zawiesina w sposób mechaniczny. Najcięższe cząstki sedymentują tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej,  wpływa do pierwszej strefy biologicznej. W tej strefie na  tarczach narasta biomasa, podczas powolnych obrotów. Powstałem bakterie konsumują związki organiczne powstałe w ściekach. Podczyszczony ściek jest przenoszony do drugiej strefy biologicznej, gdzie jest czyszczony po raz kolejny. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® jest zgodna z wymogami najnowszej normy  PN-EN:12566-3.

Panel kontrolny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc dostarczana jest z elektronicznym panelem kontrolnym wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz. Otrzymujemy informacje o prawidłowym, bądź nieprawidłowym działaniu oczyszczalni. Informacja pojawiające się na wyświetlaczu: brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Dodatkowo można wyposażyć wyświetlacz w sygnalizator dźwiękowy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – wyposażenie dodatkowe

Przydomowej oczyszczalnie ścieków BioDisc BA/BB występują także w opcji ze zintegrowaną przepompownią ścieku oczyszczonego, dzięki czemu otrzymujemy dwa urządzenia w jednym przy małej powierzchni zabudowy i niskich kosztach eksploatacji.

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność oczyszczania zgodna zbadaniami z PN-EN:12566-3+A2:2013 oraz brak nieprzyjemnych zapachów
  • Mała powierzchnia zabudowy, niskie koszty eksploatacji
  • Cicha praca i prosta konstrukcja
  • Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
  • Wyświetlacz z systemem detekcji awarii
Typ

BIODISC BA 1,20m3/d, do 6RLM, BIODISC BA 1,20m3/d, do 6RLM z przepompownią, BIODISC BB 2,40m3/d, do 12RLM, BIODISC BB 2,40m3/d, do 12RLM z przepompownią